Tài nguyên

14449065_1768530666749412_2408945238517783094_n

Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM TỔ CHỨC KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI           Thực hiện Công văn số 1217/SGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Công văn số 1784/UBND ngày 23…
images358377_images330317_ThaiPhien

TRUYỀN THỐNG – LỊCH SỬ VỀ NHÀ TRƯỜNG

Từ những ngày đầu thành lập Đảng, xã Cẩm Nam chưa có trường học. Do vậy, hơn 99,5% người dân bị mù chữ vì chính sách ngu dân và văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến. Năm…