Liên hệ

Trường tiểu học  Cẩm Nam – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Nam Thành – Cẩm Nam – Hà Tĩnh 

Người phát ngôn: Ông Nguyễn Trung Yên – Hiệu trưởng

Email: thcamnam2011@gmail.com