29/09/15  Sáng kiến - Kinh nghiệm  103
PHẦN MỞ ĐẦU BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị…
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa khi học môn Tiếng Việt: Tải về
 08/09/15  Sáng kiến - Kinh nghiệm  108
Dạy học sinh sửa lỗi sai đặc trưng khi viết chính tả ở lớp 1. Tải về
Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1: Tải về Tác giả: Trần Thị Thịnh- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.