08/08/16  Thi đua - Khen thưởng  109
  PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM      Số: 01 /DS-KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Cẩm Nam,…
 08/09/15  Thi đua - Khen thưởng  95
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, sáng ngày 17/7/2015 Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cho các cháu học sinh…