A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thi đua cuối năm

  PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM      Số: 01 /DS-KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Cẩm Nam,…

 

PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM

     Số: 01 /DS-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cẩm Nam, ngày 20  tháng 5  năm 2016

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA- HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2015 – 2016

  1. Tập thể:
Thành tích đã đạt được Đề nghị

Năm học 2015- 2016

Năm học 2013- 2014 Năm học 2014- 2015
Thi đua Khen thưởng Thi đua Khen thưởng Thi đua Khen thưởng
TTLĐ tiên tiến Giấy khen UBND huyện TTLĐ tiên tiến Giấy khen UBND huyện TTLĐ tiên tiến xuất sắc Giấy khen UBND huyện

 

  1. Cá nhân
TT Họ và tên Chức vụ Thành tích đã đạt được Đề nghị

Năm học

 2015- 2016

Năm học

 2013 – 2014

Năm học

2014- 2015

Thi đua Khen thưởng Thi đua Khen thưởng Thi đua Khen thưởng
1 Nguyễn Trung Yên Hiệu trưởng LĐTT cấp huyện UBND huyện tặng giấy khen LĐTT Không CSTĐ cơ sở Giấy khen UBND huyện
2 Bùi Thị Thu Hiền P. Hiệu trưởng LĐTT cấp huyện UBND huyện tặng giấy khen CSTĐ cơ sở Giấy khen UBND huyện CSTĐ cơ sở Giấy khen UBND huyện
3 Trần Thị Lý Ngọ Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT Giấy khen UBND huyện
4 Đào Thị Vân Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
5 Trần Thị Hải Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
6 Trần Thị Tuyết Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
7 Nguyễn Thị Bích Lan Giáo viên     LĐTT   LĐTT  
8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
9 Nguyễn Thị Phương Giáo viên     LĐTT   LĐTT  
10 Hoàng Thị Chuẩn Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
11 Lê Thị Mỹ Hoa Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
12 Nguyễn Thị Hường Giáo viên     LĐTT   LĐTT  
13 Chu Thị Trâm Giáo viên         LĐ giỏi  
14 Lê Thị Cẩm Hương Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
15 Hoàng Thị Hồng Hải Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
16 Trần Thị Hiền Giáo viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
17 Trần Thị Thương TPT Đội LĐTT   LĐTT   LĐTT Giấy khen Tỉnh đoàn
18 Nguyễn Thị Hồng Vân Nhân viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  
19 Nguyễn Thị Cảnh Nhân viên LĐTT   LĐTT   LĐTT  

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                      Nguyễn Trung Yên


Nguồn: thcamnam.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan