05/04/18  Thông báo nhà trường  115
Tổ chức tham quan học tập cho học sinh khối 4-5
 09/02/18  Tin tức từ Phòng  189
QUYÊN GÓP TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO           Thực hiện kế hoạch hoạt động theo chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân – Mừng Đất nước đổi mới” và Công văn số 64/PGD&ĐT Cẩm Xuyên ngày 31 tháng 01 năm…
 14/12/17  Thông báo nhà trường  327
UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  93  /TB-THCN                                 Cẩm Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc dừng…
 25/09/17  Tin tức  165
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP         Tiếng trống khai giảng năm học 2017-2018 đã đi qua được 3 tuần học, các hoạt…