A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO DỪNG THU HUY ĐỘNG 1702

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  93  /TB-THCN                                 Cẩm Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc dừng…

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  93  /TB-THCN                                 Cẩm Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc dừng thu các khoản thu theo

 hướng dẫn liên ngành 1702/LNTC- GDĐT

 

Kính gửi:     – Hội đồng nhân dân xã Cẩm Nam.

– Toàn thể phụ huynh học sinh trường Tiểu học Cẩm Nam.

Thực hiện công văn số 4313/STC-NSXH ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Sở  tài chính, về việc thống nhất bãi bỏ hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN.

Nay Ban giám hiệu trường Tiểu học  Cẩm Nam xin thông báo với tất cả quý bậc phụ huynh trong toàn trường một số nội dung như sau:

  1. Dừng thu các khoản thu mua sắm tu sửa cơ sở vật chất (Gọi là thu theo 1702) phục vụ năm học 2017 – 2018 kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2017.
  2. Một số phụ huynh đã nộp tiền mua sắm tu sửa cở sở vật chất thì nhà trường đang chờ các cấp các ngành giải quyết, sau khi có ý kiến thống nhất của các cấp quản lý nhà trường sẽ trả lời cho quý phụ huynh.

Vậy Ban giám hiệu nhà trường xin thông báo để Hội đồng nhân dân xã Cẩm Nam và quý vị phụ huynh được biết cùng phối hợp thực hiện nghiêm túc khi nào có văn bản hướng dẫn của cấp trên nhà trường sẽ thông báo lại.

 

Nơi nhận: - Như kính gửi;- Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG  

Nguyễn Trung Yên

 

 

 

 


Nguồn: thcamnam.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan