A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

THÔNG BÁO

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM    Số: 03/TB- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM

   Số: 03/TB- THCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2015

 THÔNG BÁO

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NAM

(V/V không thu tiền trả tiền công Bảo vệ, lao công)

        Thực hiện công văn số 3016/STC-NSHX của Sở Tài chính Hà Tĩnh ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc chấn chính  việc huy động của nhân dân;

        Thực hiện kết luận của đoàn thanh tra 1702 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh ngày 08 tháng 10 năm 2015 đối với các đơn vị trường học trong đó có trường tiểu học Cẩm Nam – Cẩm Xuyên;

       Thực hiện Công văn số 185/HĐND huyện Cẩm Xuyên ngày 10 tháng 10 năm 2015 về việc chi trả cho các đối tượng lao công bảo vệ.

        Nay  Hiệu trưởng Trường tiểu học Cẩm Nam thông báo từ năm học 2015 – 2016 nhà trường không tổ chức huy động thu tiền để chi trả cho công tác bảo vệ trường. Do đó nhà trường sẽ không thu tiền để trả tiền công cho bảo vệ theo thỏa thuận của cuộc họp phụ huynh học sinh ngày 16 tháng 9 năm 2015 và nghị quyết Phụ huynh ngày 16 tháng 9 năm 2015 thu mỗi em học sinh 85.000/năm bị bãi bỏ.

       Nếu các giáo viên chủ nhiệm đã thu tiền thì lập danh sách khẩn trương trả lại tiền cho phụ huynh học sinh và cho phụ huynh học sinh kí nhận đầy đủ.Yêu cầu kế toán niêm yết công khai thông báo cho quý phụ huynh được biết.

        Vậy trường Tiểu học Cẩm Nam thông báo với toàn thể CB, GV, NV,  cùng tất cả các em học sinh và quí bậc phụ huynh biết để thực hiện./.

Nơi nhận:   - HĐND xã Cẩm Nam (để b/c)

- Chi hội trưởng 10 lớp;

– Kế toán;

– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Trung Yên


Nguồn: thcamnam.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan